.

Bo bo tập hát - 18 tháng tuổi

Hôm nay Bo bo vừa tròn 18 tháng tuổi!
Và lúc này đây là lúc Bo bo chuẩn bị đi ngủ; Đây là những việc Bo bo thường làm trước lúc ngủ...


Bo bo đi bơi