.

Bo bo 20 tháng tuổi

20 tháng tuổi Bo bo đã lớn chưa?
Mới ngày nào khi ba ba mẹ mẹ đi làm bo bo chỉ biết nằm nhìn theo...


Giờ đây...