.

Tết lại đến gần


Hôm nay Bo bo gần được 21 tháng tuổi!
Tết đang đến gần, không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm đã bắt đầu xuất hiện.
Cái tết này sẽ là cái tết thứ 2 của Bo bo đó! Không giống với cái tết trước lúc đó Bo bo còn chưa biết gì; Lần này mọi thứ Bo bo đều phải cho tham gia hết nhé... không cho là khóc thét lên đó...