.

Na na - 140 ngày, chính thức đẹt
Na na hôm nay được 4 tháng 20 ngày; Đã hơn 01 tháng tình hình biến ăn và cân nặng của Na na không có gì cải thiện.
Ghi nhận chính thức đẹt luôn rồi!


Bo bo chuẩn bị vào lớp 1Bo bo ngày chào đời


Mới ngày nào nàng còn nằm oe oe...
Hôm nay, Nàng đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi. Được cái Nàng chuẩn bị đi học cũng rất ngoan, không khóc mà còn hí ha hí hửng!
Một hành trình mới lại bắt đầu...
Na na - Ngày đầu tiên ăn bộtLần đầu tiên chị Bo bo ăn bột


Hôm nay, Na na được 4 tháng 10 ngày và cũng là ngày đầu tiên Na na ăn bột
Nàng bị buộc ăn bột sớm hơn dự định do có một thành sữa bê bết về bú sữa mà không rõ lý do:
Lúc sinh: Na na được 3,8 tháng
Tháng thứ 1: Na na được 0,7kg tháng, tổng cân năng: 4,5kg
Tháng thứ 2: Na na được 0,8kg tháng, tổng cân năng: 5,3kg
Tháng thứ 3: Na na được 0,7kg tháng, tổng cân năng: 6kg
Tháng thứ 4: Na na được 0,2kg tháng, tổng cân năng: 6,2kg (bắt đầu tình trạng bỏ bú sữa)
Tiếp theo 10 ngày tháng thứ 5: Không hề lên cân...

Tội nghiệp chị Bo bo; mỗi lần mẹ cho em ăn, bú là phải nhảy nhót làm đủ trò hết; Chi Bo bo còn sợ em đói do mai mốt đi học thì không có ai ở nhà để dụ em ăn!


Bo bo tốt nghiệp mẫu giáo

Hôm nay, tổ trưởng khu phố đã gửi giấy gọi đi học lớp 1
Vậy là mới đó nàng đã chuẩn bị vào lớp 1 rồi, nhanh quá!

Một chặng đường mới lại bắt đầu...
/