.

Bo bo đi chùa - lễ Vu lan 2014Hôm nay là ngày lễ Vu Lan năm 2014
Thật may, Lễ Vu Lan năm nay lại rơi vào ngày chủ nhật, Ba ba mẹ mẹ đều không có đi làm vậy là mùa lễ Vu Lan này cả nhà Bo bo có thể đi lễ chùa và được... "ăn cơm chùa" heh!!!