.

Bo bo tập thể dục buổi sáng!Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật và còn mấy ngày nữa là Bo bo đã được 23 tháng tuổi.

Nàng đã lớn rồi và đã phải bắt đầu tập một vài hoạt động hàng ngày nhỉ: đánh răng, tập thể dục buổi sáng...; Không phải nói xấu Bo bo đâu mà là nói thật đây. Thật sự không dễ dàng để làm Bo bo chịu đánh răng đâu, nàng rất ư là lười... Mỗi buổi sáng chỉ cần đụng đến nước là nàng í ới "không chịu" chứng đừng nói tới tự đánh răng...


1 nhận xét:

Ghi chú:
Để post hình sử dụng thẻ: [img] ...Link hình... [/img]
Để post phim từ youtube sử dụng thẻ: [youtube] ...Link phim... [/youtube]
Để post nhạc từ nhaccuatoi sử dụng thẻ: [nct]...Link nhạc...[/nct]